Dia-Bakter,
Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej i mikrobiologicznej
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 100
Tel. 85 67 95 195
E-mail: kontakt@diabakter.pl